درباره مهدي احمدی

  • مهدي احمدی مدیر مالی ومشاوره مالیاتی 0 بررسی
  • آشنا با امور مالی

مرور کلی

تاعلبقاابقزوتببکدبلت

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 677,777،000تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 25 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0،000تومان
  • استان یا شهر محل کار تهران