درباره مهدی مختاری

  • مهدی مختاری مدیر مالی 0 بررسی
  • نرم افزار crm

مرور کلی

این یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی است

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 30،000تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 10 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0،000تومان
  • استان یا شهر محل کار تبریز