پروفایل های موجود

-
پاک کردن همه فیلترها

4کاربر فعال 4کاربر فعال

 • پردیس اندیشه

  بهینه سازی سئو

  4 سال تجربه 0پروژه انجام شده 159،000تومان/ساعت

  سابقه ی تدریس در مدارس دبستان و دبیرستان شمال غرب تهران به مدت ۶ سال

  سابقه ی ترجمه ی متون تخصصی به مدت ۵ سال

  سابقه ی تولید محتوا و بهینه سازی سئو به مدت ۴ سال

 • مهدي احمدی

  مدیر مالی ومشاوره مالیاتی

  25 سال تجربه 0پروژه انجام شده 677,777،000تومان/ساعت

  تاعلبقاابقزوتببکدبلت

 • زهرا افشار

  SEO Specialist

  7 سال تجربه 1 پروژه کار شده 25،000تومان/ساعت

  این یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی است

  این یک متن ساختگی است

   

 • مهدی مختاری

  مدیر مالی

  10 سال تجربه 0پروژه انجام شده 30،000تومان/ساعت

  این یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی استاین یک متن ساختگی است